top of page

Ilmoitus omistajan vaihdoksesta

Osakkeiden vaihtaessa omistajaa tulee ostajan/myyjän huolehtia siitä,

että muutos ilmoitetaan taloyhtiölle.

 

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena siten, että taloyhtiölle esitetään

- kopio saantokirjasta ( esim kauppakirja, lahjakirja )

- kopio varainsiirtoveron suorituksesta

- jos mahdollista kopio siirtomerkinnästä osakekirjaan

 

Jos kyseessä on edellisen omistajan kuolemantapaus, esitetään kopio

perunkirjasta tai perinnönjakokirjasta.

Ilmoitus kannattaa tehdä myös siksi, että näin saadaan

- maksut pois entiseltä omistajalta ja kohdistettua oikein uudelle maksajalle.

- posti lähetettyä oikeaan osoitteeseen

Ilmoituksen yhteyteen on suositeltavaa liittää muuttoilmoitus huoneistoon

muuttavista henkilöistä, jos muutto tapahtuu.

Omistajan vaihdos
bottom of page