Käyttöehdot ja tietosuojaseloste. Tiedot päivitetty 19.7.2018

Verkkopalvelujen käyttöehdot

Verkkosivujemme Käyttöehdot ja tietosuojaseloste


Tässä yhteenvedossa kerrotaan perusperiaatteet siitä, miten Kiinteistömestarit kerää asiakkaistaan tietoja.

Nämä käyttöehdot ja tietosuojaseloste (yhdessä "Käyttöehdot") sääntelevät kiinteistomestarit.com verkkosivuston ("Verkkosivusto") sekä Kiinteistömestarit App -mobiiliapplikaation ("Sovellus") (yhdessä "Palvelut") käyttöä.

Käyttöehdot muodostavat Palveluita koskevan sitovan sopimuksen sinun ja Kiinteistömestarit LKV välillä.
Evästeiden hyväksyminen


Kun suljit evästeidemme ponnahdus ikkunan hyväskyit samalla verkkosivujemme käyttöehdot.
1. Palveluiden kohde ja ehtojen hyväksyminen


Antamalla Kiinteistömestareille tietoja sekä hyväksymällä henkilötietojesi käsittelyn mahdollistat Palveluiden tarjoamisen ja teet omasta käyttö- ja asiakaskokemuksestasi paremman.

Yksityisyytesi on meille tärkeä. Kerromme näiden Käyttöehtojen sisältämässä tietosuojaselosteessa yksityiskohtaisemmin, miten Kiinteistömestarit käsittelee henkilötietojasi ja miten olemme sitoutuneet huolehtimaan yksityisyydestäsi henkilötietojasi käsitellessämme.

Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin. Asentamalla Kiinteistömestarit Sovelluksen, rekisteröitymällä Palveluiden tai niiden ominaisuuden käyttäjäksi taikka ottamalla muutoin Palvelut käyttöösi tai käyttämällä Palveluita vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä Käyttöehdot sekä antaneesi suostumuksesi tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn.
2. Velvollisuutesi käyttäjänä


Palveluiden tarkoituksena on parantaa asiakaskokemustasi ja kehittää liiketoimintojamme tarjoamalla käyttöösi Verkkosivuston ja Sovelluksen sekä niiden kulloisetkin ominaisuudet.

Sinulla on velvollisuus pitää Palveluiden käyttöön liittyvä henkilökohtainen pääsykoodisi sekä mahdollinen salasanasi luottamuksellisena ja olla luovuttamatta niitä kenellekään. Sinulla on velvollisuus vaihtaa pääsykoodisi ja salasanasi säännöllisesti sekä ilmoittaa Taloyhtiöinfoon viipymättä, mikäli tiedät tai epäilet, että salasanasi on päätynyt toisen henkilön tietoon.

Kiinteistömestarit sivuston käyttäjänä sinulla on velvollisuus pitää Palveluiden käyttöön liittyvä henkilökohtainen pääsykoodisi sekä mahdollinen salasanasi luottamuksellisena ja olla luovuttamatta niitä kenellekään. Sinulla on velvollisuus vaihtaa pääsykoodisi ja salasanasi säännöllisesti sekä ilmoittaa sivuston hallitsijalle viipymättä, mikäli tiedät tai epäilet, että salasanasi on päätynyt toisen henkilön tietoon. mikko.tenhunen@kiinteistomestarit.com

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot sitoudut vastaamaan kaikista käyttäjätunnuksellasi sekä asentamasi sovelluksen kautta tehdyistä toimista täysimääräisesti.
3. Immateriaalioikeudet


Palvelut ja niiden sisältämä aineisto ovat Kiinteistömestarit LKV, sen konserniyhtiöiden ja mahdollisten kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston luvaton kopiointi ja jakaminen on kielletty, ellei sitä ole näissä ehdoissa erikseen sallittu.

 • Ilman Kiinteistömestarit etukäteistä kirjallista suostumusta sinulla ei ole oikeutta:
 • kopioida tai käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja muuhun kuin Käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin;
 • myydä, jakaa tai muulla tavoin siirtää Palveluita tai niihin sisältyviä materiaaleja kolmannelle taholle;
 • luoda Palveluista tai niihin sisältyvästä materiaaleista johdannaisteoksia;
 • käyttää Palveluita tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin; tai
 • sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista.

Sitoudut olemaan kopioimatta Sivustolla olevaa materiaalia tai muuta aineistoa. Voit ladata yhden kopion Sivustolla olevasta materiaalista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöäsi varten, ellei Kiinteistömestarit ole antanut muunlaiseen käyttöön erillistä kirjallista lupaa.
4. Vastuunrajoitus


Palvelut ja niiden sisältämä materiaali toimitetaan "sellaisena kuin se on" ilman välittömiä tai välillisiä takuita esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palvelun soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Kiinteistömestarit ei takaa Palveluiden olevan keskeytyksettä käytettävissäsi, eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta tai käytön keskeytyksistä aiheutuneista mahdollisista vahingoista. Palvelu tai Palveluihin tallentamasi tiedot saattavat olla esimerkiksi palvelimien huoltokatkoista johtuvista syistä toistaiseksi saavuttamattomissa, tai tiedot ja muu materiaali saattavat ennakoimattomasta syystä tuhoutua tai kadota pysyvästi. Kiinteistömestarit pyrkivät mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan sinulle Palveluiden keskeytyksistä etukäteen.

Kiinteistömestareilla on oikeus sulkea Palvelut tai estää Palvelun tai sen osan käyttösi sekä olla toteuttamatta Palveluiden kautta tekemääsi muuta toimenpidettä erityisesti seuraavista syistä:

(i) turvallisuussyistä;

(ii) mikäli on syytä epäillä, että Palveluita tai niiden ominaisuutta käytetään oikeudettomasti, lainvastaisesti tai vilpillisesti; taikka

(iii) mikäli käytät Palveluita tai niiden ominaisuutta olennaisesti näiden Käyttöehtojen tai Palvelun ominaisuuden erityisehtojen vastaisella tavalla.

(iiii) mikäli ohjelma on alpha tai beta testauksessa on mahdollista että ohjelma ei välttämättä toimi oikein tai saattaa sisältää bugeja. Kerromme asiasta mikäli ohjelma on testaus vaiheessa.

Vastaat lisäksi täysimääräisesti kaikesta Palveluihin ilmoittamastasi tai lähettämästäsi aineistosta. Kiinteistömestareilla on oikeus julkaista ja muulla tavalla käyttää tällaista Palvelujen kautta Kiinteistömestareille toimittamaasi aineistoa Esimerkiksi Asiakaskokemuksiin tai palautteeseen annettujen tietojen julkaiseminen. Kiinteistömestareilla on myös, milloin tahansa oikeus poistaa tällainen aineisto.

Palvelumme saattavat myös sisältää linkkejä, jotka johtavat kolmansien sivustoille. Aktivoimalla minkä tahansa näistä linkeistä poistut Kiinteistömestareiden tarjoamien Palveluiden piiristä. Kiinteistömestarit ei vastaa tällaisten sivustojen toiminnasta, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä, sivustoilla olevien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai tarkkuudesta taikka tällaisten sivustojen käytöstä millään tavalla. Kiinteistömestarit ei valvo tällaisten sivustojen luonnetta eikä sisältöä. Kiinteistömestarit ei myöskään suosittele sivustoja, niillä olevaa informaatiota, tai minkään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. Suosittelemme tutustumaan sivustojen käyttö- ja tietosuojaehtoihin huolellisesti.
5. Tietosuojaseloste


5.1 Yksityisyyden suojaaminen

Kiinteistömestarit pitää Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä erittäin tärkeänä. Kiinteistömestarit sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi Palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tämän kohdan 5 mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Kiinteistömestarit käsittelee Palveluiden kautta keräämiään ja käsittelemiään henkilötietoja.

Kiinteistömestarit vastaavat Palveluiden kautta kerätyistä ja käsitellyistä tiedoista rekisterinpitäjänä. Tiedot ovat osa Kiinteistömestareiden asiakastietokantaa ("Asiakastietokanta").
5.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Kiinteistömestarit käsittelevät henkilötietojasi suostumuksesi perusteella sekä Palveluiden tarjoamiseksi, asiakassuhteiden tai muun niihin verrattavan suhteen sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitamiseksi, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen Kiinteistömestareiden oikeutetun edun perusteella. Henkilötietoja käsitellään lisäksi nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi sekä lisäarvon luomiseksi Kiinteistömestareiden liiketoiminnassa.

Vuokra-asuntoa vuokratessa tarkistamme aina vuokraajan luottotiedot jolloin tarvitsemme henkilön sosiaaliturvatunnuksen. Mikäli vuokraaja ei suostu antamaan sosiaaliturvatunnusta eväämme automaattisesti vuokrahakemuksen.

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa tarvitsemme ottaessa yhteyttä asiakkaaseen.

Asuntoa myydessä tarvitsemme osoite tietoja asunnon myyntii liittyvien prosessien vuoksi.
5.3 Asiakastietokannan tietosisältö


Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa sinun Kiinteistömestareille antamiasi tietoja tai Palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.

Kiinteistömestarit keräävät henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • tilatessasi ja käyttäessäsi Palveluitamme (esimerkiksi käyttäessäsi Sovellusta);
 • tilatessasi meiltä materiaalia;
 • vastatessasi asiakaskyselyihimme;
 • antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä; sekä
 • osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin.

Kiinteistömestarit voi lisäksi lain sallimissa rajoissa yhdistää tietojasi tai täydentää niitä muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi julkisista rekistereistä, kuten Suomen Asiakastieto Oy, Fonecta Oy ja Kiinteistöpalvelu Maanmittauslaitos.

Asiakastietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

(i) koko nimi;

(ii) yhteystiedot (muun muassa puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka);

(iii) yksilöintitiedot (muun muassa syntymävuosi, henkilötunnus, ammatti, työnantaja, oppilaitos ja sukupuoli, siviilisääty, bruttotulot, nykyinen vuokranantaja, tupakoiko, lemmikkieläin ja kumppanintiedot);

(iv) ammattiisi liittyvät tiedot (muun muassa ammattinimikkeesi sekä Kiinteistömestarit tarjoaman tuotteen tai palvelun kustantavan tai sen käytön muutoin mahdollistavan tai siihen liittyvän työnantajasi tai muun yrityksen nimi);

(v) käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (muun muassa laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite);

(vi) asiakkuuden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (muun muassa tieto suosimastasi yhteydenpitotavasta, äidinkielesi, asiointiasi koskevat tiedot, maksu- ja perintätiedot);

(vii) Palveluiden käytöstäsi kerätyt tiedot (muun muassa sijaintitiedot, ostokäyttäytymistiedot sekä tiedot siitä, miten käytät Sovellusta ja Verkkosivustoa); sekä

(viii) Asiakastietorekisterin tiedoista johdetut tiedot (muun muassa ominaisuuksiisi ja käyttäytymiseesi perustuva profiilitieto).

(viiii) Joissakin tilanteissa rekisterimme kykenee latamaan palvelusta käyttäjän profiilikuvan esim Googlen Gmail palvelusta.
5.4 Tietojen luovutukset ja siirrot


Kiinteistömestarit voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain niissä tilanteissa, jotka näissä Käyttöehdoissa on kuvattu. Kiinteistömestarit voi siirtää henkilötietojasi Kiinteistömestarit-konserniin kuuluville yhtiöille sekä henkilötietoja Kiinteistömestarit toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille.

Antamasi suostumuksen nojalla voimme luovuttaa henkilötietojasi huolellisesti valitsemillemme ulkopuolisille yhteistyötahoille.

Yhtiöt, jotka pääsevät käsittelemään tietojasi luovutuksen jälkeen, saattavat yhdistää meiltä saamansa tiedot niillä jo ennestään oleviin muihin tietoihin sinusta. Ennen tietojen luovuttamista Kiinteistömestarit huolehtii, että luovutuksen saajalla on laillinen peruste tietojen käsittelyyn. Lisäksi Kiinteistömestarit huolehtii, että luovutuksen saaja sitoutuu käsittelemään henkilötietojasi Kiinteistömestarit ohjeistuksen ja Käyttöehtojen mukaisesti sekä noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Kiinteistömestarit pyrkivät ensisijaisesti luovuttamaan tietoa muodossa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa, poikkeuksena lukuun ottamatta sopimustilanteita, joissa henkilö pitää olla tunnistettavana.

Edellä esitetyn lisäksi henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman suostumustasi seuraavissa tilanteissa:

 • laki velvoittaa luovuttamaan tietoja;
 • viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja; tai
 • Kiinteistömestarit katsoo tarkan harkintansa perusteella muutoin olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen (esimerkiksi sellaisissa erityisissä tilanteissa, joissa Kiinteistömestarit katsoo tietojen luovuttamisen olevan tarpeen sinun tai jonkun toisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi).

Henkilötietojasi ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta. Kiinteistömestarit tai Kiinteistömestareiden alihankkijat taikka yhteistyökumppanit saattavat kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai Palveluiden toteutuksessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa tai käyttävät Palveluiden toteuttamiseen tai henkilötietojen käsittelyyn EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja. Myös jotkut Kiinteistömestareiden yhteistyökumppaneista voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella, jolloin tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle on niin ikään tarpeen.
5.5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet


Kiinteistömestarit noudattaa henkilötietoja käsitellessään tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme aina tietojasi käsitellessämme varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden. Näin emme käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

Kiinteistömestarit ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan Kiinteistömestareiden mahdolliset yhteistyökumppanit pyrkivät pitämään henkilötietosi turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä, väärinkäytökseltä, muokkaukselta taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Kun yksittäisen asiakkaan tunnistaminen ei ole tarpeen, pyrimme mahdollisuuksien mukaan myös anonymisoimaan tietoryhmiä.

Rajoitamme myös henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä. Antamiisi tietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla Kiinteistömestareiden tai Kiinteistömestareiden yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Lisäksi noudatamme tarkkaa käyttäjätunnusten käytönhallintaa niiden Kiinteistömestarit ja Kiinteistömestareiden yhteistyökumppaneiden työntekijöiden osalta, joilla on pääsy joko tietokantoihin, joissa säilytetään henkilötietoja, tai palvelimille, jotka ylläpitävät Palvelujamme. Tietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.
5.6 Rekisteröidyn oikeudet


Jokaisella on oikeus tarkistaa Asiakastietokantaan tallennetut itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus poistaa sinua koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle.

Kiinteistömestarit ja sen kulloisetkin yhteistyökumppanit voivat osoittaa sinulle sähköistä suoramarkkinointia, mikäli olet antanut siihen suostumukseksi. Sinulla on kuitenkin, milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että mahdollisuus kohdistaa sähköistä suoramarkkinointia tai käyttää tietojasi profilointiin voi tietyissä tilanteissa olla Palveluiden käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Kiinteistömestarit varaa oikeuden keskeyttää Palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn Palveluihin, mikäli et anna tai peruutat suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin tai profilointiin.

Palveluiden luonteen vuoksi monet sinua koskevat tiedot (kuten osoite ja muut yhteystiedot) ovat katsottavissasi ja muokattavissasi Palveluiden kautta. Voit myös olla yhteydessä Kiinteistömestareihin kohdan 7 yhteystietojen avulla käyttääksesi tämän kohdan 5.6 mukaisia oikeuksiasi.
5.7. Tietojesi räätälöinti


Palvelun tai sen ominaisuuden käyttö saattaa edellyttää Palveluiden tai niiden kautta tarjottavien tuotteiden tai palveluiden räätälöintiä juuri sinulle. Tällainen räätälöinti toteutetaan muodostamalla sinua asiakkaana mahdollisimman hyvin kuvaava profiili. Profiili voi perustua muun muassa ominaisuuksiisi ja käyttäytymiseesi.

Profiileja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi markkinoinnin ja Palveluiden sisällön kohdentamiseen tarjoamalla sinulle yksilöllistä mainontaa ja markkinointia Palveluiden yhteydessä. Sisällön räätälöinnin myötä Palveluiden kautta kohdentamamme mainonta vaihtelee asiakaskohtaisesti.

Profiileja käytetään myös palvelu- ja tuotekehityksemme tukena.
5.8 Evästeet


Kiinteistömestarit käyttävät evästeitä tai muuta Palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamiseen johtavaa teknologiaa parantaakseen Palveluiden käytettävyyttä ja käyttäjien käyttökokemusta sekä mahdollistaakseen Palveluiden kohdan 5.7 mukaisen räätälöinnin.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat laitteesi tunnistamisen. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Palveluiden käytöstä, laitteestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi, selaintyypistäsi sekä siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut.

Kiinteistömestarit käyttävät sekä pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat laitteellesi, kunnes tuhoat tämän tiedoston ja niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviät, kun suljet selaimesi.

Kiinteistömestarit käyttämä palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisen mahdollistava teknologia saattaa evästeiden lisäksi sisältää myös muita verkkojäljitteitä, kuten Flash-evästeitä (paikallisesti jaettuja kohteita), HTML5:n paikallista muistia, pikseli-tageja, laitteistoperusteisia tunnisteita, läpinäkyviä GIF-kuvia, käyttöjärjestelmäperusteisia tunnisteita sekä Web-majakoita.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä selatessasi Kiinteistömestareiden Verkkosivustoa, voit muuttaa selainasetuksiasi siten, että saat ilmoituksen, kun evästeitä lähetetään laitteellesi. Voit lisäksi rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää evästeet kokonaan muuttamalla käyttämäsi verkkoselaimen asetuksia. Mikäli estät evästeiden käytön, et välttämättä pääse Verkkosivustolle tai pysty täysin käyttämään Kiinteistömestarien tarjoamia Palveluita tai niiden ominaisuuksia.
5.9 Sijaintitiedot


Eräiden Palveluiden toimintojen ja ominaisuuksien käyttö edellyttää paikantamistasi. Hyödynnämme Palveluissamme teknologiaa, joka mahdollistaa yksittäisen käyttäjän sijainnin paikantamisen Bluetooth- ja GPS-tiedon avulla.

Sijaintisi voidaan paikantaa vain Palveluita käyttäessäsi tai niiden ollessa muutoin päällä. Pyydämme paikantamiseen aina erillisen suostumuksesi ottaessasi Sovelluksen käyttöön tai vieraillessasi ensimmäistä kertaa Verkkosivustolla.

Jotkin käyttämämme teknologiat saattavat mahdollistaa yksittäisen paikallistetun mobiililaitteen tai henkilön tunnistamisen. Sijaintitietojen käsittelyn tarkoitus liittyy tällöin ensisijassa mahdollisuuteen täsmällisesti paikantaa yksittäinen Sovelluksen käyttäjä. Tällainen paikantaminen mahdollistaa esimerkiksi suunnattujen tarjousten kohdistamisen käyttäjälle sekä Palvelun eräiden ominaisuuksien käytön. Saatamme tallentaa tunnistamisen perusteella kerätyt tiedot osaksi Asiakkaasta tallentamiamme muita tietoja.

Mikäli päätät mahdollistaa paikantamisesi, annat hyväksyntäsi myös sijaintitietojesi näiden Käyttöehtojen mukaiselle käsittelylle.
Mikäli et kuitenkaan halua meidän tallentavan sijaintitietojasi, voit halutessasi muuttaa käyttämäsi mobiililaitteen, tai mahdollisesti myös Sovelluksen, asetuksia, tai kytkeä käyttämästäsi laitteesta nämä ominaisuudet pois päältä. Mikäli estät sijaintitiedon tallentamisen, et välttämättä pysty täysin käyttämään Kiinteistömestarit tarjoamia Palveluita tai niiden ominaisuuksia.
5.10 Henkilötietojen säilytysaika


Asiakastietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

Kiinteistömestarit määrittelevät tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.
6. Muut ehdot


Kiinteistömestarit voi milloin tahansa ilmoittamatta ja korvauksetta tehdä Palveluihin muutoksia. Kiinteistömestarit voi myös milloin tahansa lopettaa Palveluiden tarjoamisen sekä poistaa Palveluissa olevat ja sitä kautta kerätyt ja käsitellyt tiedot ilman etukäteisilmoitusta.

Kiinteistömestarit voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu Palveluissa tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Jatkaessasi Palveluiden käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut Käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, et voi valitettavasti käyttää Palveluitamme enää muutoksen jälkeen.

Kiinteistömestareilla on oikeus vapaasti siirtää näistä Käyttöehdoista muodostuva sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä sinulle Palveluissa tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä.

Mikäli yksi tai useampi Käyttöehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tulkitaan muita ehtoja sovellettavan lain mukaisesti mahdollisimman tarkasti näiden ehtojen alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti. Muilta osin ehdot pysyvät täysin voimassa.

Mikäli Kiinteistömestarit jättää vetoamatta johonkin näiden Käyttöehtojen mukaiseen oikeuteensa tai luopuu vetoamasta ehtoihin perustuvaan oikeuteensa, ei se rajoita Kiinteistömestarit oikeutta myöhemmin vedota kyseisiin tai muihin näiden Käyttöehtojen mukaisiin oikeuksiin.

Hyödynnämme Palveluissamme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Voit tutustua käytössämme kulloinkin oleviin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskevat lisenssiehdot soveltuvat siten kuin Palveluissa tarkemmin ilmoitetaan.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva erimielisyys myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.
7. Henkilötietojen tarkistuspyyntö


Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, Palveluista tai näistä Käyttöehdoista taikka haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä osoitteeseen mikko.tenhunen@kiinteistomestarit.com

Näiden Käyttöehtojen muodostamaa sopimusta koskevat ilmoitukset ja vaatimukset tulee lähettää viipymättä osoitteeseen mikko.tenhunen@kiinteistomestarit.com
8. Sähköiset asiakirjapalvelut


Käytämme asiakirjapalveluisamme Microsoft 365 palvelua ja heidän salausjärjestelmäänsä. Emme valitettavasti tietoturva syistä kerro mitä palvelua käytämme asiakasrekisterin ylläpitämisessä.
9. Nettisivut


Nettisivuissa käytämme Wix.com palvelua ja heidän salausjärjestelmää.

Heidän palvelimia sijaitsee Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
10. Lisätietoja Evästeistä


Asiakkaana voit selata internet-sivustojamme anonyymisti. Useiden muiden verkkosivujen tapaan käytämme kuitenkin eväste- eli "cookie"- teknologiaa. Ottaessasi ensimmäisen kerran yhteyden palveluumme, eväste määrittää selaimelle satunnaisluvun, josta ei ilmene kuitenkaan henkilöllisyyttäsi. Evästeet auttavat meitä sen selvittämään, mitkä ovat suosituimmat sivuston osat, mihin kävijät suuntaavat ja miten kauan he sivuilla viipyvät. Tietoja käytetään muun muassa palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä mainonnan kohdistamiseen. Kohdistettua mainontaa voi esiintyä kolmansien osapuolien sivustoilla tai palveluissa. Voit kieltää evästeen tallentumisen muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa esto voi johtaa siihen, että internet-sivujen selailu hidastuu tai sivusto ei toimi lainkaan. Tietoturva Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Noudatamme huolellisuutta suorittaessaan toimenpiteitä, jotka tähtäävät tietoturvaloukkausten torjumiseen tai tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseen. Lisäksi pyrimme kaikin tavoin siihen, ettei viestin luottamuksellisuutta tai yksityisyyden suojaa edellä mainittuja toimenpiteitä tehtäessä tarpeettomasti vaaranneta. Palveluiden tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tiedotamme tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, esimerkiksi internet-sivuilla tai asiakastiedotteilla. Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi voimme ryhtyä välttämättömiin toimiin muun muassa estämällä sähköpostiviestien vastaanottamisen, poistamalla virukset ja muut haittaohjelmat viesteistä sekä toteuttamalla muita näihin rinnastettavia välttämättömiä teknisluontoisia toimenpiteitä lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä viestintäverkossa välitettävien viestien ja välitystietojen salaamiseksi. Näillä toimilla pienennämme sinua koskevien tietojen paljastumisriskiä ulkopuolisille tahoille. Näin myös vähennämme väärinkäytöksiä ja muuta mahdollista luvatonta käyttöä. Osassa palveluitamme käytämme myös standardisoituja salaustapoja. Pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, että asiakkaana sinun on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastasi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Kehotamme sinua käyttämään palveluitamme ja säilyttämään päätelaitteitasi huolellisesti ja valvomaan niiden käyttöä. On tärkeää, että huolehdit myös riittävästä virus- ja palomuuripalveluiden käyttämisestä sekä palveluiden ja käyttöjärjestelmien päivityksistä. Kuinka poistan evästeet? Kätevä sovellus jolla pystyt poistaa kaikki evästeet http://filehippo.com/download_ccleaner/ Internet Explorer http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi Sovelluksen keräämä tieto Käyttämäsi laitteen merkki, malli, käyttöjärjestelmä sekä niiden versiotiedot, laitteen ja siihen asennettujen sovellusten yksilöivät tekniset tiedot Sovellus voi kerätä tietoa käyttämässäsi laitteessa olevien sovellusten toiminnasta, asetuksista, lokeista, virheistä, toimintahäiriöistä, yleisten ja yksityisten evästeiden sisällöstä, Palvelujen käyttämän datan määrästä, käyttökohteista, käyttöajoista sekä muusta sovelluskohtaisesta toiminnasta.
11. Use of Cookies


What data does our cookies collect? Cookies will collect the ammout of users visit our wepsite and other normal information when you visit our website. Information like ip-address, browser type, internet provider, country location and city location, screen size, device model/type, how long your visit last and what webpages you visited in our website. We dont collect your private information from your device. Data will be collected whit Google analytics
14. Miten keräämme tietoja sinusta?


Kutsumme henkilötietoja myös asiakkuus- tai asiakastiedoiksi ja välitystietoja verkkojäljiksi tai viestinnän yhteydessä syntyneiksi tiedoiksi. Henkilötietojesi - esimerkiksi nimi- ja muiden yhteystietojesi - kerääminen perustuu useimmiten asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen meihin. Keräämme tietoja sinusta esimerkiksi silloin, kun teet sopimuksen kanssamme, rekisteröidyt jonkun palvelumme käyttäjäksi, käytät verkkosivujemme palveluita tai muulla tavoin saamme tietoja sinulta. Kun vierailet Kiinteistömestarit www- tai mobiilisivustoilla, jää siitä meille erilaisia anonyymeja tai sinuun liitettäviä selailutietoja. Seuranta perustuu evästeiden (cookie), tai muun vastaavan toiminnallisuuden käyttöön. Voimme kerätä tietojasi erikseen antamasi suostumuksen perusteella. Keräämme tietojasi myös lomakkeistamme, mikäli täytät niitä meille tai vastaat meidän teettämiin kyselyihin. Keräämme myös potentiaalisten asiakkaidemme tietoja kilpailuihin, arvontoihin tai asiakastapahtumiin osallistuttaessa. Mitä tietoja keräämme? Kerättävät henkilötiedot määritellään tarkemmin tässä osioissa. Asiakasrekisteri seloste, jonka löydät täältä, kerättäviä tietoja ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus (luottotietoja tarkastaessa), sähköpostiosoite, sinun itsesi antamat tiedot, tieto asiakasluokituksesta, tilaus-, toimitus-, sopimus- ja laskutustiedot sekä muut tallentamamme, sinuun yhdistettävissä olevat tiedot. Viestinnän yhteydessä syntyneitä ja kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, reititystiedot, tiedonsiirtoprotokolla, yhteyden muoto, sijaintitieto sekä tieto päätelaitteestasi. Internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerätään ns. mittaustietoa evästeiden avulla. Näitä tietoja voidaan yhdistää sinuun suostumuksellasi. Miten käsittelemme tietojasi? Noudatamme vaitiolovelvollisuutta sinuun liittyviä tietoja käsiteltäessä. Säilytämme sinua koskevat tiedot luottamuksellisina ja pidämme huolen, että käytämme tietoja vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin. Tietojasi käsitellään sovittujen viestintä- ja muiden palvelujen tuottamiseksi ja toimittamiseksi, palvelujen kehittämiseksi, laskutustarpeita varten sekä tarjotaksemme sinulle mahdollisimman hyvää ja kattavaa palvelua sekä tietoja palveluistamme. Pyrimme pitämään huolen, että asiakastiedot ovat ajantasaisia ja oikeellisia. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot mahdollisuuksien mukaan. Suojaamme kaikki sinuun liittyvät tiedot tehtäväperusteisin, henkilökohtaisin käyttöoikeuksin sekä pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietoihin. Web-sivustoilla vierailu Keräämme tietoja myös internet-sivuistoilla käymisestä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa IP-osoite ja sitä vastaava DNS-nimi, IP-osoitteen rekisteröinyt organisaatio, ladattavan sivun nimi ja osoite, jolla kävijä on, sivun latausajankohta ja selaimen tyyppi. Huomaa, että IP-osoite on internetin toiminnan kannalta välttämätön tunniste, jonka avulla internetissä välitettävät viestit ohjataan oikeisiin paikkoihin. Lähtökohtaisesti IP-osoitetta ei yhdistetä tietokonetta käyttävään henkilöön, mutta se on yhdistettävissä IP-osoitteen rekisteröineeseen organisaatioon. IP-osoite voidaan yhdistää viranomaisen vaatimuksesta.
13. Tietoturva


Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Noudatamme huolellisuutta suorittaessaan toimenpiteitä, jotka tähtäävät tietoturvaloukkausten torjumiseen tai tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseen. Lisäksi pyrimme kaikin tavoin siihen, ettei viestin luottamuksellisuutta tai yksityisyyden suojaa edellä mainittuja toimenpiteitä tehtäessä tarpeettomasti vaaranneta. Olemme päivittäneet verkkosivujamme yhä turvallisemmaksi https salauksen avulla.
12. Privacy information


Unfortunately we only provide this in Finnish language which you can read from this page.
15. Tietosuoja vastaavamme on Mikko Tenhunen


Saat parhaiten yhteyttä häneen mikko.tenhunen@kiinteistomestarit.com Tai täyttämällä tämän lomakkeen https://www.kiinteistomestarit.com/oikeus-tulla-unohdetuksi
16. GDPR (General Data Protection Regulation) suomeksi yleinen tietosuoja-asetus


Noudatamme edeltävän tekstin mukaisesti GDPR asetusta. Periaattemme on: -käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys - käyttötarkoitussidonnaisuus - tietojen minimointi - tietojen täsmällisyys - tietojen säilytyksen rajoittaminen - tietojen eheys ja luottamuksellisuus - rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
17. Pidämme oikeudet tehdä päivityksiä ja muutoksia käyttöehtoihin.


Mikäli päivitämme käyttöehtoja pidämme kaikki oikeudet niihin, eikä asiasta tehdä ennakkoilmoitusta kaikille asiakkaille.

Myynti

Paperisien asiakirjojen säilyttämisen kesto


Säilytämme paperisia asiakirjoja lainmäärittämän ajan mukaisesti joka vaihtelee 5-10 vuoden säilyttämis velvollisuutta. Sopimuksia emme asiakkaan pyydettäessä saa hävittää sillä Suomen laki velvoittaa meitä säilyttämään asiakirjoja määritetyn ajan mukaisesti. Asiakirjat hävitetään silpurilla, kun näemme ettei asiakirjoille ole enää säilyttämisen tarvetta. Asiakirjoja saa hävittää ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaansisältyvän säilytysajan umpeuduttua Asiakirjat voivat olla paperisessa tai sähköisessä muodossa.
Digitaalisessa muodossa ne ovat sähköisillä tietovälineillä tai palvelimilla. Elinkaarensa
aikana asiakirjalla voi olla useita eri säilytysmuotoja esimerkiksi silloin, kun
pysyvästi säilytettävät tiedot tulostetaan sähköisestä tietojärjestelmästä
paperille lopullista arkistointia varten.
Asuntoa myydessä mihin tietojani käytetään?


Asiakkaidemme tietoja käytämme vain yhteydenottamista varten ja tätä varten keräämme asiakkaasta tietoja kuten

 • Nimitiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asuntoa myydessä pyydämme asunnon osoite ja muita asuntoon liittyviä tietoja.
 • Myynti tilanteessa pyydämme asiakkaasta lisäätietoja ja kerromme asiasta etukäteen.
Emme luovuta tietojanne eteenpäin ilman asiakkaan lupaa. Saatamme lähettää teille sähköposti uutiskirjeitä

Vuokraus

Jyväskylän Kiinteistömestarit LKV Vuokraus ehdot


1. Vuokrasopimukset on toistaiseksi voimassa. Ensimmäinen irtisanomispäivä vuoden kuluttua. Mikäli haluaa sanoa sopimuksen irti ennen vuotta, maksaa irtisanoja 1kk sopimussakon toiselle osapuolelle. 2. Luottotiedot tarkistetaan. Mikäli hakija ei hyväksy luottotietojen tarkistusta vuokrahakemusta ei käsitellä. 3. Kotivakuutus: Asunnon vuokraajalla täytyy olla voimassa oleva kotivakuutus. 4. Vuokran hakijan on hyväksyttävä, että hänen antamia tietoja käytetään asunnon vuokraamisen prosessissa. 5. Pyydämme asiakasta todentamaan henkilöllisyyden. Esittämällä ajokortin, passin, henkilökortin tai muun valtion hyväksymän todentamis menetelmän.
Tarkistamme kaikista vuokra hakijoista luottotiedot.


Mikäli asiakas ei suostu antamaan pyydettyjä tietoja vuokrahakemus evätään eikä sitä käsitellä. Tietoja voi olla luottotiedot, sosiaaliturvatunnus, asiakas antaa vääriä tietoja tai esiintyy toisena henkilönä.
Paperisien asiakirjojen säilyttämisen kesto


Säilytämme paperisia asiakirjoja lainmäärittämän ajan mukaisesti joka vaihtelee 5-10 vuoden säilyttämis velvollisuutta. Sopimuksia emme asiakkaan pyydettäessä saa hävittää sillä Suomen laki velvoittaa meitä säilyttämään asiakirjoja määritetyn ajan mukaisesti. Asiakirjat hävitetään silpurilla, kun näemme ettei asiakirjoille ole enää säilyttämisen tarvetta. Asiakirjoja saa hävittää ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaansisältyvän säilytysajan umpeuduttua Asiakirjat voivat olla paperisessa tai sähköisessä muodossa.
Digitaalisessa muodossa ne ovat sähköisillä tietovälineillä tai palvelimilla. Elinkaarensa
aikana asiakirjalla voi olla useita eri säilytysmuotoja esimerkiksi silloin, kun
pysyvästi säilytettävät tiedot tulostetaan sähköisestä tietojärjestelmästä
paperille lopullista arkistointia varten.

Isännöinti

Taloyhtiöinfo


Käytämme isännöinnissä taloyhtiöinfoa, joka on Suomalainen palvelu. Voitte tutustua Taloyhtiöinfon ehtoihin https://www.taloyhtio.info/evastekaytanto/
Taloyhtiö asiakkaamme


Olemme pyytäneet kaikkia ja tulevia taloyhtiön asiakkaita allekirjoittamaan: tietosuoja sopimuksen yrityksemme kanssa, mikäli ette ole allekirjoittanut tietosuojasopimusta ole meihin yhteydessä isannointi@kiinteistomestarit.com Tai ole meihin yhteydessä puhelimen välityksellä 0403 400 113
Sopimuksien säilyttäminen


Säilytämme paperisia asiakirjoja lainmäärittämän ajan mukaisesti joka vaihtelee 5-10 vuoden säilyttämis velvollisuutta. Sopimuksia emme asiakkaan pyydettäessä saa hävittää sillä Suomen laki velvoittaa meitä säilyttämään asiakirjoja määritetyn ajan mukaisesti. Asiakirjat hävitetään silpurilla, kun näemme ettei asiakirjoille ole enää säilyttämisen tarvetta. Asiakirjoja saa hävittää ainoastaan arkistonmuodostussuunnitelmaansisältyvän säilytysajan umpeuduttua Asiakirjat voivat olla paperisessa tai sähköisessä muodossa.
Digitaalisessa muodossa ne ovat sähköisillä tietovälineillä tai palvelimilla. Elinkaarensa
aikana asiakirjalla voi olla useita eri säilytysmuotoja esimerkiksi silloin, kun
pysyvästi säilytettävät tiedot tulostetaan sähköisestä tietojärjestelmästä
paperille lopullista arkistointia varten.

Sivua luettu

Sivuilla  vieraillut

 • Kiinteistömestarit Facebook
 • Kiinteistömestarit Google arvostelu
 • Kiinteistömestarit YouTube
 • Blogin RSS Syöte

© 2021 Jyväskylän Kiinteistömestarit LKV

Ota yhteyttä meihin tai anna palautetta