top of page

Vuokra-asuntovälittäjästäkiinteistöalan moniosaajaksi

Asuntokaupan erikoislehti 61, teksti: Kari Ruuska

Pekka Jakosuo ja Anne Tenhunen Kuvat: Helena Hirvone
Pekka Jakosuo ja Anne Tenhunen Kuvat: Helena Hirvone

Jyväskylän Kiinteistömestarit aloitti vuonna 1995 vuokravälitys-toimistona. Anne Tenhusen perustama Jyväskylän Kiin-teistömestarit aloitti vuonna 1995 vuokra-välitystoimistona, mutta laajeni nopeasti monipuoliseksi kiinteistö- ja välitysalan osaajaksi.Vuokra-asuntojen rinnalla välitettiin omistusasuntoja jo vuoden päästä perustamisesta. Annen mies Riku Tenhunen toi isännöinnin merkittäväksi osaksi yrityksen toimintaa. Kiinteistömestarit toimii yläkaupungilla, Kauppakadulla katutasossa, jonne asiakkaiden on helppo poiketa. 90-luvulla Jyväskylässä oli vain muutama vuokravälitystoimisto. Jo vuosi aloituksesta toimintamme laajeni kiinteistönvälitykseen ja isännöintiin, Anne Tenhunen yrityksen historiaa kuvailee. Itse hän on suorittanut Ylemmän kiin-teistönvälittäjän, YKV-, LKV- ja LVV-tutkinnot.– Alussa välityspalkkion maksoi vuokralainen. Nykyisin sen maksaa toimeksiantaja eli pääsääntöisesti vuokranantaja. Oli melkoinen työ saada vuokranantajat ymmärtämään, että emme voi esitellä ja välittää heidän asuntojaan, mikäli meillä ei ole toimeksiantoa.


Nykyään asiakkaat tekevät sen automaattisesti ja haluavat palvelua vastineeksi. Anne Tenhunen näkee vuokra-asumisessa sekä hyviä että huonoja puolia. Vuokralle, jopa uuteen asuntoon pääsee pienellä rahalla. Jos joutuu vaihtamaan paikkakuntaa, pääsee kuukauden irtisanomisajalla lähtemään. Vuokra-asunto on hyvä ratkaisu tiedettäessä asumisen olevan väliaikaista työ- tai elämäntilanteen takia. Jos ei halua sijoittaa suuria summia asumiseen, vuokrakoti on hyvä vaihtoehto. Huonointa vuokralla on irtisanomisen pelko tai uhka, jos asuu yksityisen omistamassa asunnossa. Asuntojen hinnannousu voi houkuttaa vuokranantajia myymään asuntojaan.


Anne ja Riku Tenhunen pohtivat, miksi asiakkaan kannattaa käyttää välittäjää myydessään asuntoaan. Kun asiakas maksaa sovitun palkkion, siihen sisältyy lupaus, että tehtävä hoidetaan ammattimaisesti ja lakien tarkoittamalla tavalla. Jos välittäjä tekee vaikka virheen, josta asiakkaalle aiheutuu vahinkoa, välittäjälle voi syntyä korvausvelvollisuus. Mahdollisia vahinkoja varten välittäjällä on oltava lakisääteinen vastuuvakuutus. Yhdistämme kiinteistönvälityksen moderniin teknologiaan. Uutta tekniikkaa käyttäen kiinteistönvälitys, isännöinti ja taloyhtiöiden palvelut ovat helpottuneet todella paljon.

Tenhusten yhteistyökumppani Pekka Jakosuo kertoo, että Jyväskylässä on viime vuosina rakennettu tosi paljon ja keskustan täydennysrakentaminen on houkuttanut taloyhtiöitä luopumaan ylimääräisistä rakennusoikeuksistaan. Nämä ovat myyneet niitä rakennuttajille, mikä on tuonut uudistuotantoa myös keskustaan. Vanhempien lähiöiden viihtyvyyttä pitäisi lisätä yhteistyöllä asukkaiden, taloyhtiöiden ja kaupungin kesken. Kun taloyhtiöt lähiöissä alkavat vanhentua, peruskorjaukset tulisi ajoittaa niin, että talot eivät pääsisi rapistumaan ja asuntojen arvot laskemaan, Jakosuo pohtii.


Jakosuon oma polku: Pääsin tutustumaan kiinteistönvälittäjän työhön kesäapulaisena jyväskyläläisessä yri-tyksessä 1970-luvun lopulla. Kiinnostuin alasta ja suoritin LKV-tutkinnon 1981. Muutaman opiskeluvuoden jälkeen aloitin työt kiinteistönvälittäjänä, aluksi toisen palveluksessa, myöhemmin yrittäjänä. 2000-luvun alusta lähtien olen tehnyt yhteistyötä Jyväskylän Kiinteistömestarien kanssa muutaman vuoden taukoa lukuunottamatta yhteistyö jatkuu.


Jyväskylän Kiinteistömestarien isännöitsijät puntaroivat, miten isännöitsijä voi edistää asuntojen myyntiä isännöimissään yhtiöissä. Isännöitsijän perustehtävä on kiinteistön arvon säilyttäminen sekä asukasviihtyvyyden ylläpitäminen. Hyvin ylläpidetty kiinteistö on ostajan kannalta kiinnostavampi kuin kohde, jossa remontit ovat edessä. Ammatti-isännöitsijän vastaamissa yhtiöissä on selkeät suunnitelmat korjauksista ja niiden rahoituksesta, myös talon huoltokirja on ajan tasalla. Kiinteistön ulkoalue pysäköinti-paikkoineen antaa ostajaehdokkaille ensimmäisen mielikuvan yhtiöstä. Hyvin hoidetut yhteiset tilat täydentävät mielikuvaa. Kiinteistömestareilla on käytössä asunto-osakeyhtiön sähköinen asiointikanava, joka helpottaa tiedonsaantia yhtiön tapahtumista ja suunnitelmista, saatavilla ovat yhtiökokouspöytäkirjat tai muut tarpeelliset asiakirjat. Sähköisellä tiedottamisella myös sijoittajaomistajat saavat nopeasti tietoa ajankohtaisista asioista.Onko ostajalle samantekevää, toimiiko yh-tiössä ammatti- vai sivutoiminen isännöitsijä? Asukasisännöitsijät toimivat suurella sydämellä ja parhaan osaamisensa mukaisesti taloyhtiön asioita hoitaessaan. Isännöitsijäyhteisön nimissä toimiva ammatti-isännöitsijä on koulutettu tehtäväänsä ja hän ylläpitää ammattitaitoaan täydennyskoulutuksella. Isännöitsijäyhteisöllä on myös toimintansa turvaava vakuutus. Ammatti-isännöitsijällä on näkemys ja kokemus asunto-osakeyhtiön asioiden hoitamisesta. Käytössä on työkaluja, joilla taloyhtiön tehtäviä kyetään toteuttamaan kustannustehokkaasti. Ongelmatilanteisiin reagoidaan nopeasti, ammattilaisella on myös näkemys eri yhtiöiden kustannuksista, joten hän pystyy vertaaman tarjouksia ja muita yhtiön kuluja.


Alan uudet vaatimukset, esimerkiksi GDPR-vaatimukset ovat ammatti-isännöitsijälle tuttuja ja tiedon säilyttäminen hoituu määräysten mukaisesti. Myös vuoden alussa voimaantullut ASREK on ammatti-isännöitsijöillä valmistelussa. Isännöitsijäyhteisö tarjoaa sijaisjärjestelyin palvelua asunto-osakeyhtiöille myös vastuuisännöitsijöiden loma-aikoina. Isännöitsijäliiton työkalut ja asiantuntemus ovat ammatti-isännöitsijän isännöimän taloyhtiön käytettävissä. Liittoon kuuluu yli 550 jäsenyritystä ja niiden kautta 2/3 Suomen isännöitsijöistä. Vuokra-asuntovälittäjästäkiinteistöalan moniosaajaksi.


Jyväskylän Kiinteistömestarien isännöitsijät ovat koulutettuja ammattilaisia; Ahti Piikki IAT ja Riku Tenhunen ITS, AIT.Kiinteistönvälittäjä Pekka Jakosuo, LKV ja Anne Tenhunen, LKV, YKV Jyväskylän Kiinteistömestarit

269 katselukertaa

Comments


bottom of page